Tytuvėnų regioninis parkas

Tytuvėnų regioninis parkas įsikūręs Rytų Žemaičių plynaukštėje, banguotame kraštovaizdyje su ežerais, pelkėmis ir miškais. Tai labai vaizdingas ir vertingas regionas ne tik gamtiniu, tačiau ir kultūriniu požiūriu. Parke yra du seni ir išskirtiniai miestai: Tytuvėnai ir Šiluva.

Tytuvėnų regioninis parkas – didžiųjų pelkynų apsuptyje

Šiame regioniniame parke gausu drėgnų, pelkėtų daubų. Anksčiau parką supo didžiuliai pelkynai: Didysis tyrulis, Šiluvos tyrelis, Tytuvėnų tyrelis, tačiau šiuo metu jie visi sunaikinti. Tačiau vis dėlto dar išliko nedidelių natūralių pelkučių, pašlapusių paežerių, pievų. Šalia Tytuvėnų ošia šimtametis šilas. Vienoje eilėje iš pietų į šiaurę išsidėstę keletas ežerų: Bridvaišis, Gilius, Apušys ir didžiausias – Gauštvinis. Jų vandens perteklius srūva Gryžuvos upe, kuri savo vandenis neša į Dubysą.