Varnių regioninis parkas

Varnių regioninis parkas apima centrinę aukštumos dalį su aukščiausiomis jos kalvomis, ežerais, kloniais, pelkėmis ir visur išsibarsčiusiais miškais ir miškeliais. Galima sakyti, tai tikroji Žemaitija – žmogus ir gamta čia gyvena darnoje šimtmečius. Tą liudija ir čia esančios kūlgrindos, piliakalniai, ir senais medžiais apaugusios senosios žemaičių sodybos.

Lūksto ežeras, retkarčiais į krantą išmetantis ir gintarą
Medvėgalio viršūnė ankstyvą pavasarį ilgiau išlaiko sniegą