Dubysa

Dubysa – viena gražiausių Lietuvos upių, tekanti įspūdingu, plačiu ir giliu slėniu, suformuotu ledyno tirpsmo vandenų, ir skiria žemaičius nuo aukštaičių.

Dubysa pagal savo ilgį yra labai nevandeninga upė. Taip yra dėl to, kad ji teka išilgai Rytų Žemaičių plynaukštės pakraščio, ir didžioji dalis intakų yra tik iš vakarų pusė (kairieji intakai). Nepaisant to, tai srauni, švaraus vandens upė, puikiai tinkanti ir baidarėms.

Dubysa – viena gražiausių Lietuvos upių

Pats įspūdingiausias yra Dubysos upės slėnis. Jis labai platus, erdvus, giliai įsirėžęs į plynaukštės reljefą. Atrodytų, slėnio dugne turėtų tekėti žymiai didesnė upė. Dubysos slėnį suformavo ne dabartinė upė. To kaltininkas buvo atsitraukiančio ledyno tirpsmo vandenys. Jie iš šiaurinės Lietuvos dalies, per dabartinį Dubysos-Ventos senslėnį tekėjo vandeninga upe į pietus-pietryčius, Nemuno link. Tokiu būdu susiformavo šis vaizdingas slėnis, kuriuo žavėjosi ir žymusis lietuvių tautinio atgimimo poetas Maironis.