Viešvilės rezervatas

Viešvilės rezervatas saugo mažai žmogaus veiklos paliestą Viešvilės upelį, jį supančius didelius pelkių masyvus ir aplinkinius miškus. Jis įkurtas pietvakarių Lietuvoje, Karšuvos girios viduryje. Tai jauniausias rezevatas Lietuvoje, ir vienintelis, įsteigtas jau nepriklausomybės laikotarpiu – 1992 m.

Viešvilės rezervatas – senovinės Lietuvos gamtos etalonas

Nuo kitų trijų Lietuvos rezervatų (Žuvinto, Čepkelių, Kamanų) Viešvilės rezervatas skiriasi tuo, kad čia didelį plotą užima ne tik pelkės, bet ir miškai, be to, teka natūralus upelis. Galima sakyti, čia saugomi beveik visi senosios Lietuvos gamtos komponentai. Tai, kad dabartinė rezervato teritorija iš visų pusių supama didžiulės Karšuvos girios lėmė, kad gamta čia išliko natūrali. Be to, septynis šimtmečius čia ėjo Vokietijos siena, kurios įtvirtinimų likučių galima pamatyti ir dabar.

Didžiausią rezervato plotą užima aukštapelkė Artoji, kurios nepalietė sausinimo, durpių gavybos vajus, siautęs sovietmečiu. Artojoje didelę dalį užima menkai medžiais apaugusi plynė, čia gyvena labai reti dirviniai sėjikai, tikučiai, tetervinai. Mažesnė Gličio pelkė telkšo rezervato rytuose, čia yra ir nedidelis pelkini ežeriukas – Glitis. Rezervato pelkynuose, miškuose gyvena daug gervių. Pastaraisiais metais čia įkurtas kurtinių veislynas, siekiantis atkurti dar 19-ajame amžiuje Karšuvos girioje išnykusius šiuos archaiškus, ypatingai retus mūsų pušynų paukščius.

Pietinėje Artosios pelkės dalyje yra Viešvilės upelio ištakos. Pradžioje tėkmė vos matyti, ją pridengia įvairūs pelkynų augalai, ir tik įtekėjus Ištakos upeliui, Viešvilė tampa rimtu, tikru upeliu. Ištekėjus iš pelkynų, jis toliau vingiuoja jau tarp mišku apaugusių kopų, daro daug kilpų, kelią pastoja daugybė išvartų.

Visur aplinkui ošia Karšuvos girios medynai. Daugiausiai tai pušynai, tačiau yra ir nemažai tamsių eglynų, šlapiose vietose, žinoma, ir juodalksnynų, kitų miškų tipų. Nors rezervatui jau daugiau nei 30 metų, daug miškų dar tebėra palyginti jauni, mat iki rezervato įsteigimo juose buvo intensyviai ūkininkaujama.

Rezervato lankymas

Rezervato režimas reiškia, kad lankytis jame draudžiama, išskyrus jo darbuotojus ir tyrimus atliekančius mokslininkus. Tačiau Eičių gyvenvietėje esančioje direkcijoje galima susipažinti su rezervato gamta, taip pat su darbuotoju prasieiti pažintiniu taku Artosios pelkės pakraštyje.