Pagramančio regioninis parkas

Pagramančio regioninis parkas apima gražiųjų Žemaitijos upių Jūros ir Akmenos slėnius ir aplinkinius miškus bei Plynosios aukštapelkę. Parke daugybė ne tik gamtinių, bet ir kultūros vertybių.

PAGRAMANČIO REGIONINIS PARKAS – PIETŲ ŽEMAITIJOS GAMTOS PERLAS

Jūros upės slėnis parko teritorijoje turi daugybę salpų (užsliejamų slėnio dalių), atodangų, įtekančių upelių raguvų. Akmenos slėnis išlaikęs daug natūralių buveinių, pati upė – kaip ir sako jos vardas – labai akmenuota, pilna slenksčių – rėvų. Aplinkiuose miškuose vyrauja Žemaitijai būdingi tamsūs eglynai, tačiau yra ir skroblynų, ir pavasariaisi užliejamų miškų.

Vienas unikaliausių gamtinių kompleksų – Plynosios aukštapelkė Tyrelio miške. Tai tipiška Žemaitijos aukštapelkė, kurios didelę dalį sudato lyg ant kalnelio esanti plynė (centrinė bemiškė pelkės dalis), su nedideliais ežerokšniais. Tokių aukštapelkių daug yra šiauriau nuo Lietuvos – Latvijoje ir ypač Estijoje.