Jūros ir Akmenos atodangomis (24 km)

3,00

Maršrutas Jūros ir Akmenos atodangomis.

Tauragės apylinkėse tekančios Jūros ir Akmenos upės – vienos gražiausių Žemaitijoje. Jose gausu akmenuotų sraunumų, pakrantės vietomis labai aukštos, skardingos. Slėniuose auga puikūs lapuočių miškai. Maršrutas taip pat eis pro Tyrelių mišką, kuriame auga tamsūs, slėpiningi eglynai. Upių pakrantėse galite pastebėti spalvinguosius tulžius, pačiose upėse – didžiuosius dančiasnapius, klykuoles.

Gyvūnai: tulžys, didysis dančiasnapis, klykuolė, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, kurapka, kiauliukė, laukys, svilikas, bukutis, geltonoji starta, paprastoji medšarkė ir daugybė kitų.

Augalai: plačialapis katilėlis, paprastoji pakalnutė, pievinis snaputis, pelkinė neužmirštuolė, pievinis katilėlis, pievinė kartenė, dirvinė buožainė, šilkažiedė gaisrena, paprastoji baltagalvė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Ringių kaime prie Pagramančio RP lankytojų centro (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 24 km

Trukmė – apie 5,5 val.

Sudėtingumas: vidutinis