Laukys

Laukys – tipiškas vandens telkinių gyventojas, aptinkamas ir visai nedideliuose ežeriukuose. Svarbu, kad būtų viršvandenės augalijos plotelis, kur sukamas lizdas. Laukiai nėra antys, priklauso vandens vištelių šeimai (griežlės, švygždos). Lengvai atskiriamas iš juodo apdaro ir balto snapo ir baltos plokštelės ant kaktos. Balsas – cinksėjimas – girdimas iš toli. Dzūkijoje dėl to jie vadinami cinoriais.

Laukio jaunikliai – išskirtinės išvaizdos. Kūnas juodas, tačiau galva atrodo lyg ištepliota dažais: viršutinė dalis ruadona, žemiau – oranžinė.

Laukio jauniklis