Strėvos aukštupio ežerynu (21 km)

3,00

Maršrutas Strėvos aukštupio ežerynu.

Strėvos upė savo aukštupyje prateka pro visą eilę ežerų. Šių apylinkių gamta išlaikė daug natūralios gamtos bruožų. Be ežerų, čia yra vertingų pelkių, auga įvairus miškai – nuo pušynų iki skroblynų. Eidami maršrutu, pamatysite keletą ežerų, tarp jų nuostabaus grožio Spindžiaus ežerą, pasižymintį žalsvu vandeniu.

Gyvūnai: juodoji meleta, riešutinė, didysis dančiasnapis, klykuolė, laukys, ausuotasis kragas, gulbė nebylė, didžioji antis, juodasis strazdas ir daugybė kitų.

Augalai: plačialapis katilėlis, didžiažiedis katilėlis, baltažiedė plukė, pelkinis gailis, šilinis viržis, krūminis kūpolis, paprastoji pakalnutė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – prie Stankos ežero (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 21 km

Trukmė – apie 5 km

Sudėtingumas: vidutinis