Nemuno žemupio pievose ir smėlynuose tarp Smalininkų ir Jurbarko (11 km)

3,00

Maršrutas Nemuno žemupio pievose ir smėlynuose tarp Smalininkų ir Jurbarko.

Nemuno dešiniajame krante esanti Karšuvos giria pasižymi puikiais šviesiais pušynais, daubose telkšančiomis pelkėmis, natūraliais upeliais. Pietinėje girios dalyje atsiveria Nemuno užliejamos pievos su išlikusiomis senvagėmis. Eidami maršrutu pamatysite ir smėlynus, kuriuose auga tik jiems būdinga augalija. Maršrutas taip pat eina per smėlio ir žvyro karjerą. Kitoje Nemuno pusėje matosi aukštai virs Nemuno iškylantys Sudargo piliakalniai.

Gyvūnai: miškinis kalviukas, laukys, ausuotasis kragas, gulbė nebylė, didžioji antis, juodoji meleta, riešutinė, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, juodasis strazdas, kiauliukė, paprastoji medšarkė ir daugybė kitų.

Augalai: pievinė kartenė, pelkinis gailis, šilinis viržis, šilinis gvazdikas, smiltyninis gvazdikas, paprastasis čiobrelis, paprastoji pakalnutė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – prie kelio Kaunas-Jurbarkas-Klaipėda (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 11 km

Trukmė – apie 2,5 val.

Sudėtingumas: lengvas