Kubilo miškais (9 km)

3,00

Maršrutas Kubilo miškais.

Didžioji dalis mūsų maršrutų eina kuo natūralesnės gamtos vietovėmis, tačiau ne visi. Šis maršrutas skirtas ne tik parodyti gamtos vertybes, bet ir kaip jos naikinamos. Bačkininkų miškas tarp Kauno ir Prienų – per pastaruosius metus labai apkirstas miškas. Kažkada šis miškas buvo brandžių pušų ir eglių medynas. Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius buvo iškirsta didelė dalis brandaus miško, o ataugančiose kirtavietėse vyrauja beržų ir eglių tankumynai. Šiame miške yra ir praeityje garsi Kubilo užeiga. Nepaisant to, miške išliko nemažai gyvybės: juodosios meletos, sketsakaliai, suopiai, miškiniai kalviukai, žaliosios pečialindos, margieji geniai, kėkštai.

Gyvūnai: juodoji meleta, juodoji zylė, žalioji pečialinda, nykštukas, kėkštas, juodasis strazdas, paprastasis suopis ir daugybė kitų.

Augalai: šilinis viržis, paprastoji pakalnutė, paprastasis kiškiakopūstis, kalninis dobilas, raudonžiedis snaputis ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Pakumprio kaime (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 9 km

Trukmė – apie 2 val.