Kulautuvos miškais ir panemunių pievomis (19 km)

3,00

Kulautuvos miškais ir panemunių pievomis.

Dešiniajame Nemuno krante esantis Kulautuvos kurortas supamas puikaus miško ir gražių Nemuno pievų. Palei Nemuną driekiasi tiek drėgnos, vietomis potvynių užliejamos pievos, tiek sausos pievos, augančios smėlėtame dirvožemyje. Šiose pievose gausu įvairių augalų, drugių ir paukščių. Pačiame Nemune galima stebėti didžiuosius dančiasnapius, mažąsias žuvėdras, krantinius tilvikus, upinius kirlikus. Kulautuvos miške galite tikėtis pamatyti ar išgirsti juoduosius ir giesmininkus strazdus, juodąsias meletas, žaliąsias pečialindas, kėkštus, riešutines ir daugybę kitų. Miške teka ir nedidelis upelis, kuriame prieš keletą dešimtmečių gamtininkas Ričardas Kazlauskas aptiko kalnines apsiuvas – tai vienintelė tokia vieta Lietuvoje. Nors po to šis vabzdys buvo laikytas išnykusiu, pastaraisiais metais jis vėl aptiktas.

Gyvūnai: didysis dančiasnapis, juodoji meleta, juodoji zylė, strazdas giesmininkas, žalioji pečialinda, nykštukas, kėkštas, juodasis strazdas ir daugybė kitų.

Augalai: paprastoji pakalnutė, triskiautė žibuoklė, paprastasis kiškiakopūstis, kalninis dobilas, raudonžiedis snaputis ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – šalia Kulautuvos prieplaukos (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 19 km

Trukmė – apie 4 val.

Sudėtingumas: lengvas