Balkasodžio botaninis draustinis

Balkasodžio botaninis draustinis įkurtas Dzūkijoje, kairiojo Nemuno kranto miškams išsaugoti. Beveik visą draustinio plotą užima sausi pušynai, tik palei Nemuną yra siauras natūralių pievų ruožas. Slėnio šlaitas status, kai kur atsiveria smėlingi skardžiai.

Šis draustinis įsteigtas išsaugoti termofilinių pušynų ir juose augančių retų augalų apsaugai. Čia auga tamsialapis skiautalūpis, lietuvinė naktižiedė, siauralapė smiltė, smėlyninis eraičinas, miškinė monažolė, šerinė kalnarūtė.

Kraštovaizdis labai vaizdingas – statų Nemuno vidurupio slėnio šlaitą raižo gilūs it kanjonai upelių slėniukai, kuriuose auga natūralūs miškai su daugybe virtuolių. Yra nedidelė pelkutė su beužaugančiu ežeriuku.

Balkasodžio Botaninis draustinis: lankymas

Patekti į draustinį lengviausia per Balkasodžio kąimą vedančiu keliu nr. 2512, einančiu vakariniu draustinio pakraščiu. Tačiau gražiausias vaizdas atsiveria nuo Nemuno upės.

Raugerškio uogos rudenį