Švenčionių aukštumos kalvomis Sirvėtos regioniniame parke (20 km)

3,00

Maršrutas Švenčionių aukštumos kalvomis Sirvėtos regioniniame parke.

Švenčionių aukštuma pasižymi aukštomis kalvomis, nuo jų atsiveriančiais toliai, įvairiu kraštovaizdžiu, kur keičiasi miškai, ežerai, pievos, pelkutės. Šiame maršrute visus juos ir išvysite, o kartu ir juose gyvenančius paukščius, drugius ir augalus.

Gyvūnai: juodoji meleta, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, juodasis strazdas, kiauliukė, paprastoji medšarkė, strazdas giesmininkas, pempė ir daugybė kitų.

Augalai: pievinė kartenė, pelkinis gailis, šilinis viržis, pavasarinis pelėžirnis, tamsioji plautė, krūminis kūpolis, plačialapis katilėlis, baltažiedė plukė, paprastoji pakalnutė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – prie Šventos tvenkinio (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 20 km

Trukmė – apie 5 val.

Sudėtingumas: vidutinis