Ragainės kilpos miškais ir užliejamomis pievomis (15 km)

3,00

Maršrutas Ragainės kilpos miškais ir užliejamomis pievomis.

Nemunas žemupyje beveik nedaro vingių, išskyrus ties Ramybo kalnu. Čia yra Ragainės kilpa, apjuosianti Vilkyškių kalvagūbrį – paskutinę kliūtį Nemunui prieš pasiekiant deltą. Ant kalvagūbrio šlaitų auga įvairūs miškai: skroblynai, liepynai, eglynai, yra nedidelių pelkių, miškapievių. Tuo tarpu šalia Nemuno driekiasi užliejamos pievos, kurių plotai čia vieni didžiausių Lietuvoje. Čia tyvuliuoja ir didžiausias senvaginis ežeras – Merguva, kadaise buvusi Nemuno vaga.

Gyvūnai: gulbė nebylė, ausuotasis kragas, laukys, bukutis, svilikas, margasparnė musinukė, volungė, strazdas giesmininkas, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, kiauliukė, pempė ir daugybė kitų.

Augalai: gegužinė žvynašaknė, pievinė kartenė, dirvinė buožainė, pievinis katilėlis, pievinis snaputis, pavasarinis pelėžirnis, krūminis kūpolis, daugiažiedė baltašaknė, tamsioji plautė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – poilsiavietėje Bitėnų kaime (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 15 km

Trukmė – apie 3,5 val.

Sudėtingumas: vidutinis