Prie didžiojo Drūkšių ežero (20 km)

3,00

Maršrutas Prie didžiojo Drūkšių ežero.

Didžiausias Lietuvoje Drūkšių ežeras tyvuliuoja pačiame Lietuvos šiaurrytiniame krašte, prie sienų su Baltarusija ir Latvija. Šis maršrutas eina tiek Drūkšių pakrante, tiek vaizdingomis jo apylinkėmis. Praeisite ir pro kelis mažesnius ežerus, keletą pelkių, o pasienyje su Latvija plyti didžiulės pievos, kuriose gausu vieversių, pievinių kalviukų, geltonųjų kielių, paprastųjų medšarkių, kiauliukių. Apskritai šis Lietuvos kampelis išsiskiria melioracijos palyginti mažai paliestu kraštovaizdžiu, kur dar išlikę daug drėgnų pievų, užpelkėjusių paežerių, natūralių upelių. Einant palei Drūkšių ežerą, į akis krenta kitame krante stūksanti didžiulė Ignalinos atominė elektrinė, uždaryta dar 2009 metais.

Gyvūnai: juodoji meleta, didysis dančiasnapis, didysis kormoranas, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, juodasis strazdas, kiauliukė, paprastoji medšarkė ir daugybė kitų.

Augalai: pievinė kartenė, pelkinis gailis, šilinis viržis, pavasarinis pelėžirnis, tamsioji plautė, krūminis kūpolis, plačialapis katilėlis, didžiažiedis katilėlis, baltažiedė plukė, paprastoji pakalnutė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Tilžės kaime (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 20 km

Trukmė – apie 5 val.

Sudėtingumas: vidutinis