Karšuvos girioje aplink Viešvilę (13 km)

3,00

Maršrutas Karšuvos girioje aplink Viešvilę.

Viešvilė – sena Klaipėdos krašto gyvenvietė, įsikūrusi Karšuvos girios apsuptyje. Čia vyrauja sausi šviesūs pušynai, tačiau yra ir nedidelių plotų šlapių miškų. Maršrutas eina ir per žmogaus veiklos nepaliestą Viešvilės upelį, atitekantį iš rezervato. Dalis maršruto kerta Nemuno užliejamas pievas, mėgstamas pievinių paukščių. Vasarą čia gausu žydinčių gėlių ir jas lankančių drugių.

Gyvūnai: amalinis strazdas, juodasis strazdas, juodoji meleta, riešutinė, kiauliukė, griežlė, pempė, pievinis kalviukas, geltonoji kielė ir daugybė kitų.

Augalai: šilinis viržis, dvilapė medutė, paprastoji pakalnutė, mėlynė, bruknė, šilkažiedė gaisrena, pievinis katilėlis, pievinė kartenė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Viešvilės miestelyje (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 13 km

Trukmė – apie 3 val.

Sudėtingumas: lengvas