Kamanų rezervatas

Kamanų rezervatas saugo vieną didžiausių pelkių Šiaurės Lietuvoje – Kamanas. Tai sudėtingas, mažai žmogaus veiklos paliestas pelkynų kompleksas, garsėjantis ne tik reta gyvūnija, augalija, bet ir labai vaizdingais ežerokšniais aukštapelkėje.

Kamanų rezervatas: vaizdingi ežerokšniai ir dirviniai sėjikai

Kamanų rezervato didžiąją dalį užima Kamanų pelkė, per tūkstančius metų susidariusi iš keleto nedidelių tarpukalvių pelkių. Šiandien pelkėje didžiausią dalį užima aukštapelkė, kurioje gausu klampynių (šlapiausių pelkės vietų), o jose – pasakiško grožio nedideli pelkės ežeriukai, vadinami ežerokšniais. Kai kuriuose iš jų yra ir salų, auga vandens lelijos.

Kamanos nuo seno garsėja dirviniais sėjikais – šis bebaigiantis Lietuvoje išnykti paukštis aptinkamas tik keletoje didžiausių aukštapelkių. Čia jam patinka dideli atviri pelkės plotai, kur pavasarį daug kur telkšo atviri vandens plotai. Gausu ir kitų retų paukščių, o aplinkiniuose miškuose yra vilkų, lūšių.

Labai turtinga ir Kamanų rezervato augalija. Čia gausu ne tik retųjų pelkių ir miškų augalų, tačiau išlikusiose pievose sutinkama ir joms būdingų rūšių. Šios pievos plyti buvusiose sodybvietėse, ir dabar palaikomos reguliariai šienaujant.

Kai ir didžioji dalis Lietuvos pelkių, sovietmečių Kamanos nukentėjo nuo sausinimo. Pelkės pakraščiuose buvo iškasta daug sausinimo kanalų, kurie neigiamai paveikė visą pelkę – ji ėmė sausėti. Nepadėjo ir netoliese esantis Akmenės cemento fabrikas, iš kurio sklindantys šarmingois reakcijos teršalai pakeitė būdingą rūgštinę pelkės aplinką. Laimei, 20 a. aštuntajame dešimtmetyje pelkė paskelbta rezervatu, ir ji išvengė kitos Šiaurės Lietuvos pelkės – Mūšos tyrelio – likomo.

Pastaraisiais metais bent jau sausinimo grioviai buvo užtvenkti, tad pelkės hidrologinė situacija gerėja. Nerimą kelia tik klimato kaita – didėjantis garavima sausina pelkę, tad buvę atviri pelkės plotai (plynės) pamažu užauga medžiais. Tokiu būdu mažėja dirviniams sėjikams ir kitoms rūšims gyvybiškai svarbios buveinės.

Rezervato lankymas

Lankytis rezervate draudžiama, tačiau šalia esančiame direkcijos pastate galima susipažinti su Kamanų gamta. Taip pat yra pažintinis takas.