Didysis raistas

Didysis raistas yra Gaižiūnų miškų masyve, tarp Kauno ir Jonavos. Kadaise tai buvo arčiausiai Kauno miesto esanti didesnė pelkė. Kartu tai buvo ir giliausia Lietuvos pelkė (pagal A. Basalyką): durpių sluoksnis čia siekė net 16,5 metrų!

Didysis raistas – viena iš daugelio sunaikintų vertingų pelkių

Tai buvo stambiausia pelkė viename didžiausių Lietuvoje miškų masyvų – Gaižiūnų miškuose. Šie miškai pasižymi labai didele miškų įvairove, ir praeityje raistas buvo labai svarbus prieglobstis įvairioms gyvūnų bei augalų rūšims.

Deja, kaip ir daugelis pelkių sovietmečiu, ši buvo sunaikinta kasant durpes. Dar ir dabar išlikusi apleista durpių gavybos gyvenvietė tuo pačiu pavadinimu – Didysis raistas. Dabar durpių gavyba jau nevyksta, ir dalyje pelkės bent iš dalies atsikūręs hidrologinis režimas, ir esančiuose ežeriukuose peri kai kurie vandens paukščiai. Tačiau tai tik skurdūs likučiai to, kas gyveno didžiajame raiste iki durpyno įsteigimo. Čia buvo aptiktas labai retas paukštis – oželis nykštukas.

Nedidelis sausinimo kanalas Didžiajame raiste