Balbieriškio miškas

Balbieriškio miškas yra Pietų Lietuvoje, Nemuno vidurupio plynaukštėje, į vakarus nuo Balbieriškio miestelio. Nors miškas užima palyginti nedidelį plotą – tik 3500 ha, tačiau tai yra vienas vertingiausių miškų šalyje.

Balbieriškio miškas – vienas vertingiausių Lietuvoje

Taip jau susiklostė, kad šalia didžiųjų Nemuno kilpų ošią du labai vertingi mūsų miškų plotai Punios šilas ir Balbieriškio miškas. Tiesiog pastarasis yra akiai ne toks mielas – daug šlapių miškų, lapuotynų, liaudyje vadinamų bruzgynais. Tačiau didelę dalį Balbieriškio miško ploto užima Europoje saugomos buveinės: ypač daug ažuolynų-skroblynų miškų buveinių. Išties, keliaujant mišku, į akis krenta daugybė brandžių ąžuolų. Per Balbieriškio mišką teka keli upeliai, deja, jie sureguliuoti, o ir patys miškai nusausinti. Tačiau nemaža dalis Balbieriškio miško vis tik yra drėgnos augavietės, ir pavasarį tampa sunkiai praeinamomis klampynėmis. Yra kelios nedidelės pelkutės – aukštapelkiniai raistai.

Pietrytiniame miško kampe įkurtas Ąžuolų botaninis draustinis, skirtas išsaugoti brandžius ąžuolynus. Beveik visas miškas priskirtas Balbieriškio miško biosferos poligonui, kurio pagrindinis tikslas – išsaugoti gan reto Lietuvoje vidutinio margojo genio populiacijai. Žinoma, yra čia ir kitų rūšių genių, nes senų, pūvančių medžių – daugybė. Pavasarį miškas aidi nuo paukščių giesmių, tame tarpe ir genių trelių.

Miško viduryje plyti pievų plotai – tai išnykusio Būdų kaimo vieta. Dalis šių pievų jau apsodinta mišku. Senieji šaltiniai liudija, kad senovėje Balbieriškio miškas buvo susijungęs su Prienų šilu, ir Buktos giria, sudarydamas didžiulę girią kairiajame Nemuno krante.

Pats miškas yra labai įvairus. Mišrius ąžuolo ir eglės medynus keičia šlapi, kupstuoti juodalksnynai, ar visai tamsūs eglynais. Kai kur pasitaiko tikrų pelkučių, ar nedidelių atvirų, mišku neapaugusių plotų. Išties, čia galima pasijusti kaip senovinėse Lietuvos giriose. Žinoma, iki tol, kol neužeisite kirtavietės, kurių čia nemažai.

BALBIERIŠKIO MIŠKO LANKYMAS

Nors Balbieriškio miškas nusausintas ir jame suformuotas gana tankus kelių tinklas, vietomis šie keliai yra sunkiai pravažiuojami, ypač pavasarį ar drėgnesniais laikotarpiais. Mišką pasiekti galima iš skirtingų pusių: iš Balbieriškio miestelio, nuo kelių Prienai-Marijampolė, Balbieriškis-Vartai.