Tamsusis satyriukas

Tamsusis satyriukas – įprastas drugys, bene dažniausiai matoma satyriukų rūšis. Gyvena pamiškėse, pakelėse, paežerių, paupių pievose, laukymėse. Skraido birželį-rugpjūtį. Vikšrai maitinasi striepsnėmis, strugėmis, kietavarpėmis ir kitais migliniais augalais.