Unikalus Vištyčio apylinkių kraštovaizdis (17 km)

3,00

Maršrutas Unikalus Vištyčio apylinkių kraštovaizdis.

Vištyčio apylinkių aukštumos yra viena aukščiausių Lietuvos vietų. Čia išlikęs palyginti natūralus ir vertingas kraštovaizdis. Dalis kalvyno apaugę įvairiausiais miškais (skroblynais, eglynais, pušynais), tarp jų driekiasi pievos, ganyklos, daubose yra nedidelių ežeriukų, pelkių. Dalis pievų yra medžiais apaugusios ganyklos – labai retas kraštovaizdis Lietuvoje, kur keičiasi nedideli medžių guotai, pavieniai seni medžiai ir ganyklos. Nuo aukštų kalvų atsiveria vaizdai į aukštumų tolius, galima matyti Suvalkijos lygumas ar net Rytprūsius.

Gyvūnai: bukutis, svilikas, margasparnė musinukė, volungė, strazdas giesmininkas, kukutis, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, kiauliukė, pempė ir daugybė kitų.

Augalai: gegužinė žvynšaknė, pievinė kartenė, dirvinė buožainė, pievinis katilėlis, pievinis snaputis, pavasarinis pelėžirnis, krūminis kūpolis, daugiažiedė baltašaknė, tamsioji plautė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Pajevonio kaime prie parduotuvės (Google Maps nuoroda)

PASTABA: dalis maršruto eina vos pastebimais keliukais/bekele, bet svarbiausia tiesiog sekti maršruto liniją žemėlapyje, ir viskas bus gerai.

Ilgis – apie 17 km

Trukmė – apie 4 val.

Sudėtingumas: vidutinis