Šventosios paupiais Šimonių girioje (26 km)

3,00

Maršrutas Šventosios paupiais Šimonių girioje.

Per Šimonių girią tekanti Šventoji daro daugybę kilpų, prie vienos kurių yra įspūdinga Mikierių atodanga. Nuo jos atsiveria nuostabus vaizdas į Šventosios kilpą. Maršrutas taip pat eina per didžiąją Šimonių girią, kur daugiausiai auga pušynai su egle. Tačiau yra ir nedidelių ežeriukų, kuriuos supa pelkės, teka žmogaus neliesti upokšniai. Iki nesenų laikų girios kaimuose gyveno labai gražūs paukščiai – žalvarniai. Tačiau ir šiuo metu miškuose išlikę daugybė sparnuočių, o paupiuose ar kaimus supančiose pievose matysite daug žiedų ir juos lankančių drugelių. Maršrutas gana ilgas, tad galima žygiuoti ir dvi dienas, apsistojant stovyklavietėje prie Denionių ežero.

Gyvūnai: tulžys, lygutė, lėlys, amalinis strazdas, kėkštas, riešutinė, paprastoji raudonuodegė ir daugybė kitų.

Augalai: šilinis gvazdikas, dvilapė medutė, paprastoji pakalnutė, paprastasis čiobrelis, pievinis katilėlis, pievinė kartenė, dirvinė buožainė, šilkažiedė gaisrena ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – prie Mikierių atodangos (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 26 km

Trukmė – apie 6-7 val.

Sudėtingumas: vidutinis