Strošiūnų miške (24 km)

3,00

Maršrutas Strošiūnų miške.

Autostrados Kaunas-Vilnius pašonėje, maždaug pusiaukelėje, plyti sudėtingo reljefo aukštuma, apaugusi Strošiūnų mišku. Jis pasižymi įvairiais medynais, tarp jų ir senais eglynais, kurie turtingi žolinės augalijos gausa. Miške yra ir nedidelių pelkučių, miškapievių. Čia gausu žvėrių ir paukščių: juodųjų meletų, suopių, margųjų genių, žaliųjų pečialindų, kėkštų, voverių, briedžių, yra ir muflonų.

Gyvūnai: juodoji meleta, riešutinė, liputis, žalioji pečialinda, bukutis, strazdas giesmininkas, juodasis strazdas, paprastoji medšarkė ir daugybė kitų.

Augalai: šilinis viržis, krūminis kūpolis, pavasarinis pelėžirnis, paprastasis žalčialunkis, plačialapis katilėlis, didžiažiedis katilėlis, baltažiedė plukė, paprastoji pakalnutė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – prie Kardinolo V. Sladkevičiaus tėviškės (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 24 km

Trukmė – apie 5,5 val.

Sudėtingumas: vidutinis