Sausgalvių pievos – paukščių karalystė (17 km)

3,00

Maršrutas Sausgalvių pievos – paukščių karalystė.

Nemuno delta yra turtingiausia paukščiais vietovė Lietuvoje. Čia esančios Sausgalvių pievos sutraukia daugybę sparnuočių migracijų metu, gausiai čia jų lieka perėti ir vasarai. Be įprastų pievinių paukščių, čia yra ir retesenių tilvikinių, kurie kitur Lietuvoje jau daug kur išnykę. Nepamirškite žiūronų.

Gyvūnai: griežlė, pempė, geltonoji kielėpievinis kalviukas, kurapka, nendrinė starta, ežerinė nendrinukė ir daugybė kitų.

Augalai: pievinis katilėlis, pievinė kartenė, pievinis snaputis, pelkinė neužmirštuolė, šilkažiedė gaisrena, pelkinė vingiorykštė ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Sausgalvių kaime prie Leitės upės (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 17 km

Trukmė – apie 5 val.

Sudėtingumas: vidutinis