Panerių kalvyno miškais – kaip kalnuose (8 km)

3,00

Maršrutas Panerių kalvyno miškais – kaip kalnuose.

Jeigu yra Lietuvoje vietų, bent kažkiek primenančių kalnus, tai Panerių kalvynas – viena iš tokių. Čia Neris suformavo labai giliai įsirėžusi slėnį, kurio šlaituose daugybė mažų slėniukų (raguvų), apaugusių puikiais miškais: senus eglynus keičia lapuotynai su ąžuolais, liepomis, klevais ir uosiais. Čia gausu paukščių: margųjų genių, volungių, svilikų, žaliųjų pečialindų, kėkštų, bukučių ir kitų. Neryje galima stebėti vandens paukščius, retkarčiais galima pamatyti ir tulžius.

Gyvūnai: tulžys, didysis dančiasnapis, svilikas, bukutis, liputis, volungė, didysis margasis genys, juodoji zylė, kėkštas ir daugybė kitų.

Augalai: plačialapis katilėlis, didžiažiedis katilėlis, baltažiedė plukė, paprastoji pakalnutė, tamsioji plautė, šilkažiedė gaisrena ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Žemuosiuose Paneriuose (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 8 km

Trukmė – apie 2 val.

Sudėtingumas: vidutinis