Merkio žemupio pievomis (26 km)

3,00

Maršrutas Merkio žemupio pievomis.

Merkys žemupyje sudaro labai platų įspūdingą slėnį, kuriame natūrali gamta tiesiog klesti: tiek pušynai, tiek alksnynai, tiek įvairiausios pievos, pilnos gyvybės. Užsuksite ir į senovinius dzūkų kaimelius, įsikūrusius vidur miškų. Šalią kaimų ar pamiškėse yra ir Dzūkijai būdingų smėlynų – pusiau atviro smėlio plotų, kur auga tik skurdi, sausiausioms vietoms būdinga augalija. Maršrutas gana ilgas, tad galite rinktis eiti jį dvi dienas, su nakvyne Glyno ežero stovyklavietėje.

Gyvūnai: tulžys, kiauliukė, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, lygutė, lėlys, kukutis, amalinis strazdas, paprastoji raudonuodegė ir daugybė kitų.

Augalai: šilinis gvazdikas, perkūnropė, aitrusis šilokas, paprastasis čiobrelis, pievinis katilėlis, pievinė kartenė, dirvinė buožainė, šilkažiedė gaisrena ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – prie Merkinės piliakalnio (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 26 km

Trukmė – apie 7 val.

Sudėtingumas: vidutinis