Laukiniame Kaukinės miške (6 km)

3,00

Maršrutas Laukiniame Kaukinės miške.

Dzūkų aukštumose esantis Kaukinės miškas pasižymi labai įvairiais medynais. Skroblynus su ąžuolais keičia tamsūs eglynai, daubose ir prie upelių tarpsta šlapi juodalksnynai. Pamiškių pievos taip pat išliko pusiau natūralios, tad gyvybės čia gausu. Miško viduryje, supamas pievų, tyvuliuoja nedidelis Kaukinės ežeras. Manoma, kad tai vienintelis ežeras Lietuvoje, susidaręs nukritus meteoritui.

Gyvūnai: bukutis, svilikas, volungė, pievinis kalviukas, geltonoji kielė, strazdas giesmininkas, juodasis strazdas ir daugybė kitų.

Augalai: pievinis katilėlis, pievinė kartenė, dirvinė buožainė, šilkažiedė gaisrena, gegužinė žvynašaknė, pavasarinis pelėžirnis, krūminis kūpolis ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Kaukinės kaime (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 5,5 km

Trukmė – 1-1,5 val.

Sudėtingumas: vidutinis