Kudrionių girioje (22 km)

3,00

Maršrutas Kudrionių girioje.

Į šiaurę nuo Akmenos ežero plyti labai kalvotas kraštovaizdis, kuriame gausu nedidelių ežeriukų, pelkučių, ošia Kudrionių giria. Girios viduryje yra senovinis Daniliškių kaimas. Miškuose galite tikėtis pamatyti ar išgirsti marguosius genius, riešutines, žaliąsias pečialindas, ežeruose – didžiąsias antis, laukius, ausuotuosius kragus. Pelkėse, tikėtina, bent jau išgirsite brastinį tilviką.

Gyvūnai: žalioji pečialinda, mažasis genys, paprastasis suopis, juodasis strazdas, paprastoji medšarkė, lakštingala ir daugybė kitų.

Augalai: pievinė vingiorykštė, didžiažiedis katilėlis, raudonžiedis snaputis, siauralapė balžuva ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Bražuolės kaimas (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 22 km

Trukmė – apie 6 val.

Sudėtingumas: vidutinis