Būdos miške (22 km)

3,00

Maršrutas Būdos miške.

Tarp Kauno, Jonavos ir Kaišiadorių esantys Gaižiūnų miškai yra vienas didžiausių miško masyvų Lietuvoje. Šis maršrutas eina pietinėje miškų dalyje, kur auga seni plačialapių ir mišrūs miškai, šiek tiek primenantys senovines Lietuvos girias. Čia galite tikėtis pamatyti visas margųjų genių rūšis, daugybę smulkiųjų giesmininkų (bukučiai, lipučiai, pečialindos, nykštukai, karetaitės, devynbalsės ir kt.), taip pat plėšriuosius paukščius: suopius, vapsvaėdžius.

Gyvūnai: mažasis erelis rėksnys, brastinis tilvikas, gervė, kėkštas, žalioji pečialinda, bukutis ir daugybė kitų.

Augalai: pavasarinis pelėžirnis, paprastoji pakalnutė, geltonasis vilkdalgis, paprastasis žalčialunkis ir daugybė kitų.

Maršruto pradžia – Ežerėlio miestelis (Google Maps nuoroda)

Ilgis – apie 22 km

Trukmė – apie 5 val.

Sudėtingumas: vidutinis